Trang chủ » HỆ THỐNG TRUNG TÂM » KHU VỰC LẠNG SƠN

KHU VỰC LẠNG SƠN

  • Đại diện: Cô Nguyễn Vân Anh
    Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Chị Nguyễn Vân Anh đã ký kết thành công với Học viện toán B-Smart, là đơn vị nhượng quyền thương hiệu tiếp theo của phương pháp toán tư duy B-Smart tại thành phố Lạng Sơn
  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook